Wykrywanie zagrożeń

Mapowanie infrastruktury i kategoryzowanie zagrożeń

Kroki postępowania

Bezinwazyjna ochrona infrastruktury sieciowej oparta na sztucznej inteligencji. Szereg rozwiązań, które dzięki rozproszonej sieci skanerów przeszukują cały Internet w celu identyfikacji zasobów, po czym generują wiele wykresów, aby odwzorować infrastrukturę organizacji. Zbieranie danych odbywa się w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie przeprowadza wiele testów i działań weryfikacyjnych w odniesieniu do każdego zasobu związanego z zewnętrzną infrastrukturą organizacji, aby dokładnie zorganizować je w następujących ośmiu kategoriach: Podatności, Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, Bezpieczeństwo poczty e-mail, Ujawnione dane uwierzytelniające, Bezpieczeństwo sieci, informacje z dark webu, DNS i domeny, bezpieczeństwo SSL/TLS.

W związku z ogromną ilością zagrożeń, firmy potrzebują profesjonalnych rozwiązań zwiększających poziom ochrony i zapewniających ciągłość działania. Obecnie antywirus czy zapora ogniowa okazują się niewystarczającymi rozwiązaniami. Na problem bezpieczeństwa należy spojrzeć zdecydowanie szerzej. Pomagamy firmom w określeniu ich zasobów, a także w zabezpieczeniu infrastruktury. Posiadamy szeroki wachlarz umiejętności oraz ogromną wiedzę w poprawie bezpieczeństwa w firmach. Jesteśmy w stanie przeanalizować istniejące procedury w firmie, począwszy od tego jak przepływają informacje między pracownikami, stosowanym oprogramowaniem kończąc na zaproponowaniu rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo informacji jak i samej infrastruktury. Stosowane przez nas inteligentne skanery bez ingerowania w infrastrukturę klienta potrafią wykrywać publiczne zasoby firmy, włącznie z tymi zapomnianymi.
Zdarza się, iż w firmach pojawiają się projekty, które są dostępne w sieci, jednak działy IT bądź kierownice nie wiedzą o istnieniu zasobów, które później mogą okazać się źródłem ataku bądź wycieku informacji. Odnalezione zasoby są mapowane i wyświetlane w postaci grafu Następnie dokonywana jest analiza zasobów pod kątem między innymi podatności, błędów konfiguracyjnych czy chociażby wycieków informacji, a wynik analizy jest przedstawiany w formie graficznej uwzględniającą wyszczególnienie istotności znalezionych zagrożeń przyporządkowanych do przejrzystych kategorii. Kolejnym etapem jest wdrożenie działań naprawczych, działania naprawcze firma może opracować i wdrożyć samodzielnie. W naszej ofercie jest również pomoc w przygotowaniu odpowiednich planów naprawczych, a także ich wdrożenie. Zespół naszych specjalistów może Państwu pomóc w analizie wykrytych zagrożeń a następnie przeprowadzić działania, które wyeliminują wykryte zagrożenia i podniosą bezpieczeństwo w firmie.


Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje jakie działania prowadzimy na rzecz podniesienia bezpieczeństwa zachęcamy do przeczytania naszego artykułu.

Szukanie w 2364 stronach BIP: